Print deze pagina

Metstermolen erfgoed

De metstermolen werd in 1985 als monument beschermd samen met zijn onmiddellijke omgeving als beschermd dorpsgezicht. Hoewel de molen zoals die vandaag te zien is voor een belangrijk deel de weerslag vormt van de verbouwingen in 1837, gaat de geschiedenis terug tot voor 1270. Eertijds was de watermolen eigendom van de abdij van Sint-Truiden, maar in 1270 werd zij verkocht aan het Sint-Catherinaklooster te Mielen, het latere Nonnemielen.

Het gebouw is een kleine vierkantshoeve, waarvan de hooischuur een tiental jaar geleden nagenoeg volledig is ingestort, maar dat ondertussen is heropgebouwd en ingericht als kantoorruimte en woning. De maalderij is wel nog volledig en bevat ondermeer 3 steenkoppels, een graankuiser en een builmolen voor de productie van witte bloem.

Het waterrad is momenteel in zeer slechte staat en ook het nodige sluiswerk ontbreekt. De eerste fase in het restauratieproject beoogt het herstel van het waterrad en de los- en maalsluizen. Aan de gevelsteen in maaskalk en de uitsparing voor de as, is te zien dat hier oorspronkelijk een onderslagrad voorzien is. Het huidige rad en heel het gaandewerk van de molen dat daarmee verbonden is, is echter een heel typisch middenslagrad met een veel kleinere diameter. Of er in 1837 eerst een onderslagrad heeft gestaan hebben we nog niet kunnen nagaan. Mogelijk heeft men toch al van meet af aan gekozen voor een middenslagrad omwille van een beter rendement, of omdat men zo beter kon inspelen op het sterk wisselend debiet van de Melsterbeek.

 


Previous page: De Metstermolen Home
Volgende pagina: Maalderij